BIM

 

 

O BIM-u

Building Information modeliranje (BIM) je digitalni prikaz fizičkih i funkcionalnih karakteristika objekta. Informatički model objekta je dijeljeni resurs podataka o objektu koji formira pouzdanu osnovu za donošenje odluka tijekom cijelog životnog vijeka građevine; definiran i dopunjavan od najranijeg koncepta do rušenja.

O OpenBIM-u

OpenBIM je univerzalni pristup u kolaborativnom projektiranju, izvođenju i korištenju građevina, temeljen na otvorenim standardima i radnim procesima. OpenBIM je inicijativa buildingSMART udruženja i nekoliko vodećih proizvođača softvera, definiranjem otvorenog modela (formata) za razmjenu podataka.

Koji se praktične probleme javljaju u procesu klasičnog projektiranja i izvođenja?

Projekti zgradarstva, pa i najmanji, uključuju ozbiljne izazove u suradnji. Uspješna provedba građevinskih projekata rezultat je suradnje između različitih stručnih timova, arhitekata, raznih inženjera, tim glavnog izvođača i podizvođača timova. Ovi timovi često imaju različite prioritete i pripadaju neovisnim društvima, čiji se interesi često i ne podudaraju. Kao rezultat navedenoga, u većini projekte javljaju se slijedeći problemi u suradnji:

 • Nedostatak koordinacije u radnim procesima → uključene strane uglavnom se ne koordiniraju već samo međusobno dijele dokumente
 • Gubitak informacije tijekom interpretacije izvornih podataka jedne strane, a od strane drugih sudionika u procesu
 • Problemi u samoj interpretaciji podataka dobivenih od drugih sudionika → samo u slučaju standardiziranog procesa interpretacije ovo prestaje biti problem
 • Ograničeno korištenje informacija dobivenih od drugih sudionika → informacije generirane od strane jedne skupine ne mogu se u potpunosti iskoristiti u drugim skupinama
 • Nedosljednost u obavijesti o promjenama → koordinacije ne znači jednu razmjenu podataka, već kontinuirani, dvosmjerni proces
 • Nedostatak koordinacije između disciplina → puna koordinacija između disciplina rješava probleme kao što su otkrivanje instalacijskih i građevinskih kolizija, preciznije iskaze količina i sl.

OpenBIM: Zašto je to važno?

 • openBIM podržava transparentan, otvoren radni proces, pri kojem članovi projektnog tima sudjeluju u procesu bez obzira na softverski alat koje koriste.
 • openBIM stvara zajednički jezik za široki spektar procesa, omogućujući poduzetništvu i Upravi izraditi projekte s transparentnim komercijalnim uvjetima, usporedive evaluacije pruženih usluga i potvrđene kvalitete podataka.
 • openBIM osigurava trajne projektne podatke za korištenje tijekom cijelog životnog ciklusa građevine, izbjegavajući pritom višestruki unos istih podataka i pojavu posljedičnih pogrešaka.
 • Mali i veliki proizvođači software-a (platformi) mogu sudjelovati i natjecati se zahvaljujući konceptu neovisnom od sistemskih ograničenja, korištenjem „najbolji-u-klasi“ rješenja.
 • openBIM omogućava online dobavu podataka sa strane proizvođača opreme, s više mogućnosti korisničkih pretraživanja, te ugradnju tehničkih karakteristika proizvoda izravno u BIM model.

Osnovne karakteristike OpenBIM koncepta

 • integralan proces rada značajno smanjuje mogućnost pogreške u koordinaciji između arhitekata i inženjera tijekom procesa projektiranja, izvođenja i održavanja građevine, u odnosu na klasičan koncept razmjene podataka između njih
 • suradnici na projektu imaju apsolutnu kontrolu i mogućnost slobodnog izbora software-skog rješenja (platforme) za svoj rad, u smislu jezične prilagodbe (lokalizacije), usuglašenosti sa važećom lokalnom tehničkom i drugom legislativom i sl., jedini uvjet je da je korišteni software BIM kompatibilan
 • Nedostatatno precizna i istiniti arhitektonska podloga za razradu → zbog kasnog koordinacije i izgubljenog vremena za izradu 2D planova, javlja se potreba za dodatnim građevinskim radovima na gradilištu

Tko ima koristi od standardiziranog OpenBIM-procesa?

 • Vlasnici, arhitekti, inženjeri, upravitelji objekata, jer više ne trebaju „izmišljati kotač“ pri svakom novom projektu i zato jer će svi biti upoznati sa standardiziranim procedurama. Biti će mnogo jednostavnije uspostaviti suradnju u novim projektima te oformiti konzorcij. Velika količina novca i napora biti će ušteđena na ovaj način.
 • Proizvođači software-a, jer će se njihovo tržište značajno proširiti. Kako koncept postaje sve šire prihvaćen vrhunski proizvod, proizvođači će povećavati svoja ulaganja u daljnji razvoj softwarea
 • Obrazovne ustanove, budući će se obrazovanje temeljiti na vrhunskom konceptu, a samo na takvoj osnovi masovno obrazovanje budućih kadrova se može postići te je vrijedno napora u razvoju knjiga / medija (sve ostalo su kratkoročni tečajevi) Certifikati za obrazovanje Kako bi certificirali obrazovanje, nužno je da postoji standardizirana osnova, kao što je i vrhunski koncept osnova za certificiranje obrazovnih ustanova.
 • Vlasnici građevina, jer mogu zahtjevati vrhunske BIM kompetencije, potvrđene certifikatima.
 • Izvođači, proizvođači, lokalne vlasti, upravitelji zgrada, jer će njihov radni proces biti tečan i efikasan
 • Društvu u cijelini, jer dobijamo izgrađeni okoliš primjeren svakodnevnom životu i radu.