O nama

Tvrtka „Elektro projekti i sustavi“ d.o.o. osnovana je 2005. godine u namjeri da tržištu ponudi pouzdanog i kvalitetnog poslovnog partnera specijaliziranog za projektiranje elektrotehničkih instalacija. Višegodišnje projektantsko iskustvo zaposlenika te pouzdana mreža pouzdanih vanjskih suradnika garancija su kvalitete odrađenog posla.

Osnovna djelatnost firme je izrada projektne dokumentacije za izgradnju, ispitivanje, puštanje u pogon te održavanje:

 • električnih instalacija u zgradarstvu i industriji i to:
  • jake struje: energetski rasplet, unutarnja i vanjska rasvjeta, sustavi sigurnosne i protupanične rasvjete, termika, elektromotorni pogoni strojarski instalacija, rezervni izvori napajanja
  • slabe struje: DTK, strukturno kabliranje, zajednički antenski sustavi, audio/video parlafoni, vatrodojava, detekcija plina, kontrola pristupa, sustavi centralnog upravljanja i nadzora, vizualizacija procesa
  • sustavi zaštite od djelovanja munje, prenaponska zaštita i sustav izjednačenja potencijala
 • javne i ulične rasvjete
 • električnih instalacija interijerskih uređenja stambenih, ugostiteljskih i trgovačkih prostora
 • solarnih fotonaponskih sustava i instalacija za samostalne i „na mrežu povezane“ objekte
 • osnovnih postaja mobilnih komunikacija
 • transformatorskih stanica SN/NN te pripadajućih SN kabelskih i zračnih raspleta
 • sekundarnih sustava upravljanja, signalizacije, zaštite i mjerenja u VN transformatorskim stanicama i drugim infrastrukturnim objektima.

Projektna rješenja, čija je izrada potpomognuta primjenom suvremenih projektantskih alata, usklađena su sa važećom zakonskom regulativom, domaćim (HRN) i međunarodnim (IEC) normama te pravilima struke. Naravno, želje i potrebe naručitelja, odnosno investitora vodilja su tijekom cijelog procesa izrade dokumentacije.

Ovisno o fazi izgradnje objekta, izrađujemo projektnu dokumentaciju na nivou idejnog, glavnog te izvedbenog projekta. Projekt izvedenog stanja obveza je nakon realizacije naših izvedbenih rješenja.

Osim osnovne djelatnosti projektiranja nudimo usluge stručnog nadzora, energetskog certificiranja i savjetovanja u gotovo svim sferama elektrotehničkih instalacija i sustava u zgradarstvu i infrastrukturi.

Naš mali, ali pouzdan tim stvarao se svih ovih godina na principima stručnosti, ozbiljnosti i pouzdanosti, kako temeljnih vrijednosti i zaloga naših sadašnjih i budućih poslovnih odnosa i izazova.

Pa da se predstavimo:

Ante Kraljević, dipl.ing.el. – osnivač i direktor tvrtke, sa 18-godišnjim profesionalnim iskustvom na projektiranju i izvođenju elektrotehničkih sustava u zgradarstvu i industriji. Član HKIE od 2001. godine, te ovlaštena osoba u pravnoj osobi za obavljanje poslova energetskog certificiranja

Kontakt: ante.kraljevic@eps.hr

Marin Dlaka, dipl.ing.el. – stručnjak za specifične sustave automatika i upravljanja, djelatnik sa licencom za sustave tehničke zaštite i KNX sustave.

Kontakt: marin.dlaka@eps.hr

Anja Jelović, mag.ing.el. – kolegica samozatajnog nastupa, ali značajnog doprinosa našim rezultatima i stalno rastućoj referentnoj listi

Kontakt: anja.stjepanovic@eps.hr

Grgo Miletić, mag.ing.el. – najmlađi član naše postave, koji je svojim radom, entuzijazmom i predanošću definitivno zaslužio povjerenje naše ekipe ali i investitora

Kontakt: grgo.miletic@eps.hr

U nadi da smo Vam malo približili djelatnost naše firme pozivamo Vas na suradnju. Vjerujemo da ćete biti zadovoljni.